• พลังแห่งการบริหารจัดการ
  ด้วย IT Solution ที่คัดสรรคมาเพื่อธุรกิจของคุณ
 • Business Software for SMEs bg
  Business Software for SMEs.
  ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วย MySaaS
  ERP, CRM และ CMMS
 • IT Outsource Services
  IT Support
  เชื่อถือและเชื่อมั่นได้
  บริการบำรุงรักษาระบบเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์เชิงป้องกัน
  เตรียมพร้อมให้บริการ 24x7
  บริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ครอบคลุมทุกจุดและรายงานการทำงานอย่างละเอียด

บริการ Cloud, VPS & Shared Web Hosting

TechSpaceให้บริการเช่าพื้นที่Web Hosting สำหรับการจัดทำเว็บไซด์ เรามีระบบ Server ที่มีความเสถียรและความเร็วสูงเพื่อรองรับความต้องการใช้งานของลูกค้า ด้วยระบบ redundant network คุณจึงมั่นใจว่าจะสามารถเข้าใช้งาน Website หรือรับส่งอีเมล์ได้ตลอดเวลาอย่างไม่ติดขัดด้วย uptime guarantee 99.9%

>>>Web Hosting Package<<<

or Talk with us @ Call Center : 02-381-9075

Our Web Hosting Features...

 • Flexible, Easy to Use Control Panel
 • Unlimited Sub Domains, FTP Accounts, and Email Accounts
 • 99.9% Uptime Guarantee
 • No Contract with a 30 Day Money Back Guarantee
 • Safe Harbor Certified (Details)

Control Panel Features...


 • Latest cPanel Control Panel
 • Website Statistics: AWStats, Webalizer, Raw Log Manager, Referrer and Error Logs
 • Fantastico: Instant Shopping Carts, Blogs, Portals, Forums, Counters, Formmail
 • Password Protected Directories and Custom Error Pages
 • Web Based File Manager, Hotlink Protection, IP Deny Manager, Redirect URL

Email Features...


 • Unlimited POP3 Email Accounts with SMTP
 • WebMail Access: Horde, SquirrelMail, RoundCube
 • Receive your email to your phone via IMAP Support
 • Prevent spam with SpamAssassin
 • Unlimited Autoresponders, Mail Forwards, Email Aliases, Mailing Lists

Programming and Database Features...


 • Unlimited MySQL Databases with phpMyAdmin Access
 • Programming Language: CGI, Fast CGI, PHP 5, Ruby on Rails, Perl, Python, SSI
 • Programming Modules: Curl, CPAN, GD Library, ImageMagick
 • System Management: SSH Access and Cron Job Scheduling
 • FrontPage Extensions

We make IT possible.

Focus on your business with the peace of mind that your technology resources will be there when you need them. Get in touch with TechSpace today!
Call 02-381-9075.

Contact Us