• พลังแห่งการบริหารจัดการ
  ด้วย IT Solution ที่คัดสรรคมาเพื่อธุรกิจของคุณ
 • Business Software for SMEs bg
  Business Software for SMEs.
  ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วย MySaaS
  ERP, CRM และ CMMS
 • IT Outsource Services
  IT Support
  เชื่อถือและเชื่อมั่นได้
  บริการบำรุงรักษาระบบเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์เชิงป้องกัน
  เตรียมพร้อมให้บริการ 24x7
  บริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ครอบคลุมทุกจุดและรายงานการทำงานอย่างละเอียด

Web Hosting Package

ราคา Web Hosting ปรับเลือกได้ตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

TechSpace is the preferred choice for hosting personal and business websites. Our fast, reliable servers and redundant networks provide the best performance and server uptime. Every web hosting plan comes with a 30 day money back guarantee and 99.9% uptime guarantee.

Compare our web hosting packages today and find the plan that best fits your need.

or Talk with us @ Call Center : 02-381-9075

» Shared Web Hosting Packages
  Plans Standard Business Professional
  Disk Space 200mb
500mb
2,000mb
  Bandwidth 2,500mb
5,000mb 20,000mb
  Monthly Price 150 baht 350 baht 1000 baht
         
» You Can Create...
  Domains 2 unlimited unlimited
  Sub Domains 2 unlimited unlimited
  POP3 Accounts 10 unlimited unlimited
  MySQL Databases 10 unlimited unlimited
  FTP Accounts 10 unlimited unlimited
» All accounts you setup will have.....
  CGI Yes Yes Yes
  PHP 5 with Zend  Optimizer Yes Yes Yes
  MySQL 4+ Yes Yes Yes
  Perl Yes Yes Yes
  Ruby On Rails Yes Yes Yes
  Python Yes Yes Yes
  SSH Yes Yes Yes
  SSI Yes Yes Yes
  Cron Yes Yes Yes
  FrontPage Yes Yes Yes
  Curl Yes Yes Yes
  GD Yes Yes Yes
  Image Magick Yes Yes Yes
  Streaming Audio/Video Yes Yes Yes
  Free PHP/Perl Module Installation Yes Yes Yes
» Optional extra services...
  Site Builder* Yes Yes Yes
  Chillisoft ASP* Yes Yes Yes
» All accounts will have the below E-mail tools....
  Web Mail Yes Yes Yes
  E-mail Alias Yes Yes Yes
  Auto Responders Yes Yes Yes
  Mailing Lists Yes Yes Yes
  Catch Alls Yes Yes Yes
  Spam Assassin Yes Yes Yes
  Mail Forwards Yes Yes Yes
  IMAP Support Yes Yes Yes
  SMTP Yes Yes Yes
» Control Panel Features...
  Fantastico Yes Yes Yes
  Soholaunch Yes Yes Yes
  Multi Language Yes Yes Yes
  Hotlink Protection Yes Yes Yes
  phpMyAdmin Yes Yes Yes
  IP Deny Manager Yes Yes Yes
  Custom Error Pages Yes Yes Yes
  Redirect URL Yes Yes Yes
  Web Based File Manager Yes Yes Yes
  PW Protected Directories Yes Yes Yes
  Instant Blogs Yes Yes Yes
  Instant Customer Support Desks Yes Yes Yes
  Instant PHPnuke Yes Yes Yes
  Instant Forums Yes Yes Yes
  Instant Guestbook Yes Yes Yes
  Instant Portals Yes Yes Yes
  Instant Counter Yes Yes Yes
  Instant FormMail Yes Yes Yes
» All accounts will have the below Website / FTP Statistics...
  AWstats (Real Time Updates) Yes Yes Yes
  Webalizer Yes Yes Yes
  Raw Log Manager Yes Yes Yes
  Referrer Logs Yes Yes Yes
  Error Logs Yes Yes Yes
» All accounts will have the below E-Commerce  Features...
  Shared SSL Yes Yes Yes
  Private SSL* Yes Yes Yes
  Agora Cart Yes Yes Yes
  osCommerce Yes Yes Yes
  ZenCart Yes Yes Yes
  Cube Cart Yes Yes Yes
» Purchase
  Plans Elite Rage Extreme
  Monthly Price (baht) 150 350 1,000

We make IT possible.

Focus on your business with the peace of mind that your technology resources will be there when you need them. Get in touch with TechSpace today!
Call 02-381-9075.

Contact Us