• พลังแห่งการบริหารจัดการ
  ด้วย IT Solution ที่คัดสรรคมาเพื่อธุรกิจของคุณ
 • Business Software for SMEs bg
  Business Software for SMEs.
  ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วย MySaaS
  ERP, CRM และ CMMS
 • IT Outsource Services
  IT Support
  เชื่อถือและเชื่อมั่นได้
  บริการบำรุงรักษาระบบเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์เชิงป้องกัน
  เตรียมพร้อมให้บริการ 24x7
  บริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ครอบคลุมทุกจุดและรายงานการทำงานอย่างละเอียด

Backup Solutions

TechSpace นำเสนอ Backup Solution เทคโนโลยีการจัดการและสำรองข้อมูล ช่วยให้คุณวางใจได้ว่าข้อมูลสำคัญของบริษัทจะไม่สูญหาย

Package

1. สำหรับ Home / Home Office

เราให้บริการ PC backup & recovery, cloud storage, mobile file access, device synchronization, disk partitioning, data migration, and more. เป็น Solution ในการป้องกันข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณสูญหาย

 • PC Backup & Recovery
 • Data Synchronization
 • Cloud Storage
 • Disk Partitioning

2. สำหรับ Small Business

สำหรับธุรกิจขนาดเล็กเราจัดเตรียม Cloud Solution ที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

 • Data Replication
 • Remote/Cloud Backup
 • Backup & Recovery
 • Virtual Backup

3. สำหรับ Large Business / Enterprise

สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ เรามี Solution ในการสำรองข้อมูลแบบครบวงจร

 • Virtual Environment Backup
 • Unified Platform
 • Disaster Recovery with Imaging

We make IT possible.

Focus on your business with the peace of mind that your technology resources will be there when you need them. Get in touch with TechSpace today!
Call 02-381-9075.

Contact Us