• MySaaS Service Manager
  Best-in-class Field Service
  Management Software
  Automated workforce scheduling, planning and dispatching
  Track work status and job cost
  Increase customer satisfaction
 • Business Software for SMEs bg
  Business Software for SMEs.
  ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วย MySaaS
  ERP, CRM และ CMMS

โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุงออนไลน์

โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุงออนไลน์ (MySaaS Field Service Manager) เป็นโปรแกรมจัดการงานซ่อมแบบ Web Application on the Cloud การใช้งานผ่าน Internet แบบ 100% ช่วยให้สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมส่วนบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง ทั้งงาน Preventive Maintenance , Corrective Maintenance , Stock Control, Purchasing, Sales Order แบบครบวงจร โดยออกแบบให้ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย สามารถรองรับการทำงานบนอุปกรณ์พกพาต่างๆได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ Tablet PC หรือ Smart Phone เป็นต้น โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุงออนไลน์ (MySaaS Field Service Manager) มี Work Flow Management เพื่อให้สามารถปรับแต่งการใช้งานให้เหมาะสมกับหลากหลายกลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็น บริษัทบริหารอาคาร, ห้างสรรพสินค้า, ศูนย์ซ่อม , ธุรกิจให้บริการซ่อมบำรุง, โรงแรม, โรงพยาบาล, ธุรกิจซื้อมาขายไป หรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

โปรแกรมจัดการงานซ่อมบำรุง

MySaaS ช่วยคุณอย่างไร?

 • โปรแกรมยืนหยุ่น  สามารถปรับใช้งานได้กับทุกขนาดและทุกกลุ่มธุรกิจ 
 • โปรแกรมใช้งานง่าย  User ทุกระดับสามารถใช้งานได้  ทั้งยังเก็บข้อมูลการทำงานได้อย่างครบถ้วน
 • สามารถติดตามสถานะงานซ่อมได้แบบ Real-time ทุกที่ทุกเวลา
 • มองเห็นภาพรวมงานค้างแต่ละประเภท ของช่างแต่ละท่าน ด้วย Dashboard
 • ทราบถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายในงานซ่อมแต่ละครั้ง (ค่าแรง, ค่าของ, ค่าจ้างSub Contract เป็นต้น)
 • วัดประสิทธิภาพการทำงานของช่าง และสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข
 • มี Work Flow Management ช่วยจัดลำดับหรือปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้ในระบบ User และ Group user
 • มี System log และ User log เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานโปรแกรมในทุก Module
 • Job Alert & Reminder ระบบแจ้งเตือนผ่าน e-mail
 • Social Media สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่าง User ผู้ใช้โปรแกรม (Announcement & Massage Board)
 • ลดการใช้กระดาษ (Paperless)
 • รองรับการทำงานในส่วนที่เป็นงาน Preventive Maintenance และ Corrective Maintenance
 • Calendar View ตรวจอบปฏิทินงานซ่อมบำรุง เพียง Dreck and Drop สามารถย้ายตารางงานได้ทันที
 • จัดลำดับความสำคัญของงานซ่อม (Job Priority)
 • เก็บประวัติการซ่อมบำรุงเป็นรายลูกค้าและรายอุปกรณ์
 • Optional Field สามารถเพิ่ม Field การกรอกข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามต้องการ ไม่ต้อง Customize
 • สามารถเลือกเงื่อนไขในการเรียกดูรายงานได้ด้วยตัวเอง
 • มีฟังค์ชั่น Search ช่วยในการค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 • สามารถแนบไฟล์รูปภาพและเอกสารประกอบการทำงานในแต่ละใบงานได้
 • รองรับการย้ายเครื่องจักรระหว่างสาขาหรือระหว่างลูกค้า
 • ตรวจสอบและวางแผนการใช้อะไหล่
 • ระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงจุด Max-Min Stock
 • สามารถรับและเบิกอะไหล่ด้วยระบบบาร์โค๊ด (Bar code system)
 • มีระบบการปรับปรุงจำนวนสินค้าคงเหลือ (Stock Adjust)
 • ระบบ Serial Numbers และ Lot
 • รองรับระบบงานสั่งซื้อและงานขาย

MySaaS FSM is fully integrated with the MySaaS Operation Management System (OPS), providing real-time access to customer billings and stocks information.

Gain Control of your Maintenance Processes with MySaaS

Improve efficiency, performance, collaboration and cut cost.

 • Service Dashboard

  Quick access to key metrics including job status and assignements.

 • PM Planning & Scheduling

  Automate PM Planning, scheduling and job assisgnment

 • Job Listing / Search

  View job status, assignments, overdue jobs. Search job history

 • Job Details

  Create or edit job details. Add tasks, labor hours, parts and attachments

 • Job Alert / Notification

  Automated email notification on new job assignment & ovderdue jobs.

 • Job Costing

  Track job costing including labor, parts, service & subcontracting cost.

 • Workflow Management

  Define individual, team or company wide workflow for service team

 • Service Log

  View job service log, track work histories and more ...

We make IT possible.

Focus on your business with the peace of mind that your technology resources will be there when you need them. Get in touch with TechSpace today!
Call 02-381-9075.

Contact Us