• พลังแห่งการบริหารจัดการ
  ด้วย IT Solution ที่คัดสรรคมาเพื่อธุรกิจของคุณ
 • Business Software for SMEs bg
  Business Software for SMEs.
  ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วย MySaaS
  ERP, CRM และ CMMS
 • IT Outsource Services
  IT Support
  เชื่อถือและเชื่อมั่นได้
  บริการบำรุงรักษาระบบเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์เชิงป้องกัน
  เตรียมพร้อมให้บริการ 24x7
  บริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ครอบคลุมทุกจุดและรายงานการทำงานอย่างละเอียด

ระบบบัญชีการเงิน

ระบบบัญชีการเงิน (MySaaS Financial) เป็นอีกหนึ่งโมดูลหลักของ MySaaS Software ที่ช่วยคุณบริหารจัดการทางด้านระบบบัญชี, ระบบเจ้าหนี้ – ลูกหนี้, ทรัพย์สิน , ธนาคาร รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง MySaaS Financial สามารถทำงานเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันกับ MySaaS OPS และ FSM ทำให้งานด้านการซื้อ, ขาย, บริการสต๊อกสินค้า และงานซ่อมบำรุงเชื่อมโยงข้อมูลเป็นระบบเดียวกัน ซึ่งทำให้การทำงานในทุกส่วนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เราช่วยคุณได้อย่างไร:

 • บริหารจัดการบัญชีแยกประเภทรวมถึงรายงานวิเคาระห์รูปแบบต่างๆ
 • สามารถตั้งค่าเสื่อมและสินทรัพย์ได้ไม่จำกัดจำนวน
 • สามารถตั้งค่าการจัดการลูกค้าได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงิน, ภาษี หรือเงื่อนไขการจ่ายชำระ เป็นต้น
 • ตั้งค่าปีงบประมาณ และระยะเวลาในการปิดบัญชี
 • ระบบการตั้งค่าธนาคารที่ใช้และการทำ Bank reconciliation
 • สามารถสร้างงบประมาณการดำเนินงานในแต่ละแผนก แยกเป็นวัน, สัปดาห์, รายเดือน, รายไตรมาส , รายปี หรือกำหนดตามปีบัญชีได้
 • สามารถกำหนดงบประมาณตามแผนกหรือตามโปรเจ็คงานได้

MySaaS Financial Module integrates with MySaaS Operations Module to reduce costs and boost productivity.

Business Applications

Product Brochures

Product Demo

Infographics

Operations Infographics    Service Manager Infographics

We make IT possible.

Focus on your business with the peace of mind that your technology resources will be there when you need them. Get in touch with TechSpace today!
Call 02-381-9075.

Contact Us