• IT Helpdesk Support
  Unlimited IT service
  & support for your Biz.
  Quick Response
  Fast Resolution
  Cost Effective

บริการ IT Helpdesk / Remote Support

บริการ รับแจ้งปัญหาการใช้งาน ให้ความช่วยเหลือด้านIT แนะนำและช่วยSupportแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบRemote Access Support ช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการงานไอทีภายในองค์กรเมื่อคุณเกิดปัญหาด้านไอที บริการ IT Helpdesk Support จาก IT Thailand จะให้บริการช่วยเหลือคุณทันที ด้วยเจ้าหน้าที่ไอทีที่มีประสบการณ์

ด้วยรูปแบบการให้บริการที่ยืดหยุ่น โดยเราปรับการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และงบประมาณของลูกค้า แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการ

Remote Access Support คืออะไร?

การเชื่อมต่อการทำงานทางไกลของคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ผ่านSoftwareและระบบInternet  ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายได้เหมือนกับนั่งทำงานอยู่ที่หน้าเครื่องเอง

บริการ IT Helpdesk ที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่คุณสามารถเข้าถึงได้

IT Helpdesk Support จัดเตรียมบริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ผ่านทางโทรศัพท์และรีโมทอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้าน Hardware, Software, Network หรือปัญหาใดก็ตามเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทีมงาน IT Helpdesk ของเราคอยช่วยเหลือคุณตลอดเวลา

สิ่งที่เรามอบให้ลูกค้า:

 • ให้บริการแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็ว
 • เพิ่มประสิทธิภาพและความพอใจในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
 • ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประจำ
 • บริหารจัดการและแก้ปัญหาระบบ Server และ Computer
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบเน็ตเวิร์คและระบบ Security
 • เพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ด้วยบริการจาก IT Thailand คุณจะได้รับการดูแลด้วยบริการที่ด้วยเร็วและเจ้าหน้าที่ไอทีที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 381-9075 หรือ Contact Us

We make IT possible.

Focus on your business with the peace of mind that your technology resources will be there when you need them. Get in touch with TechSpace today!
Call 02-381-9075.

Contact Us