• พลังแห่งการบริหารจัดการ
  ด้วย IT Solution ที่คัดสรรคมาเพื่อธุรกิจของคุณ
 • Business Software for SMEs bg
  Business Software for SMEs.
  ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วย MySaaS
  ERP, CRM และ CMMS
 • IT Outsource Services
  IT Support
  เชื่อถือและเชื่อมั่นได้
  บริการบำรุงรักษาระบบเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์เชิงป้องกัน
  เตรียมพร้อมให้บริการ 24x7
  บริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ครอบคลุมทุกจุดและรายงานการทำงานอย่างละเอียด

บริการให้คำปรึกษาด้านไอที (IT Consulting Service)

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว TechSpace จึงมีส่วนช่วยน้าที่ในการแนะนำและให้คำปรึกษา (IT Consult) เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการทำงานแต่ละประเภทของแต่ละองค์กร เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าเสียเวลาและโอกาสที่เกิดจากความล่าช้าในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เราให้บริการกับองค์กรทุกขนาด

บริการโดยทีมทีปรึกษาด้านไอที(Technical IT Consultant) จึงทำให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านไอที (IT Consulting) จากเราตอบโจทย์ทุกความต้องการ

บริการจากเรา:

 • ให้คำปรึกษาในออกแบบติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค ( Infrastructure Setup and Network Design)
 • ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบ Server, Network และ Security
 • ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับระบบสำรองข้อมูล Backup Solution
 • แนะนำการและจัดหา Hardware และ Software ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 • แนะนำการและจัดหา Software และSolutions สำหรับธุรกิจ เช่น ERP, CRM, CMMS, Ticketing Software
 • แนะนำเกี่ยวกับการปรับองค์กรสู่ยุคดิจิทัล Digital Transformation Consulting

 

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ทีมงาน IT Consultant โทร02 381-9075 หรือ contact us

We make IT possible.

Focus on your business with the peace of mind that your technology resources will be there when you need them. Get in touch with TechSpace today!
Call 02-381-9075.

Contact Us