• พลังแห่งการบริหารจัดการ
  ด้วย IT Solution ที่คัดสรรคมาเพื่อธุรกิจของคุณ
 • Business Software for SMEs bg
  Business Software for SMEs.
  ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วย MySaaS
  ERP, CRM และ CMMS
 • IT Outsource Services
  IT Support
  เชื่อถือและเชื่อมั่นได้
  บริการบำรุงรักษาระบบเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์เชิงป้องกัน
  เตรียมพร้อมให้บริการ 24x7
  บริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ครอบคลุมทุกจุดและรายงานการทำงานอย่างละเอียด

Endpoint Security - Antivirus

Presently, there are so many malware viruses that are ready to attack your system or database every second when your device is connected to the internet or whenever any site is accessed; your device is always at risk. As long as you have data, hackers are also ready to steal from you at any time.

TechSpace would like to recommend complete protection case by case. This is because the risk facing each user is unequal. We urgently provide solutions when you encounter various virus problems.

We Offers Antivirus Solutions&Services including Professional Security Consulting, Advance Malware Protection, Data Backup&Recovery, Cleaning the virus infected device

Protect your Data, Keep your files safe and secure with antivirus softwares, Get our Special Deals Below

Antivirus services

 • Cloud Security
 • Email Security
 • Router Security
 • Web Security
 • Security Consulting
 • Advance Malware Protection
 • Anti-Ransomware
 • Data Recovery
 • Cleaning the virus infected device

Special Promotions For you !!

IT Security Promotion

Special Deals - Antivirus Software - Bitdefender GravityZone Business Security

Contact Us For Free Consulting , We Are Ready to Help! Tel.02-3819075 or Contact us

We make IT possible.

Focus on your business with the peace of mind that your technology resources will be there when you need them. Get in touch with TechSpace today!
Call 02-381-9075.

Contact Us