• พลังแห่งการบริหารจัดการ
  ด้วย IT Solution ที่คัดสรรมาเพื่อธุรกิจของคุณ
 • Business Software Solution
  Business Software for SMEs.
  ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วย MySaaS
  ERP, CRM และ CMMS
 • IT Outsource Services
  IT Support
  เชื่อถือและเชื่อมั่นได้
  บริการบำรุงรักษาระบบเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์เชิงป้องกัน
  เตรียมพร้อมให้บริการ 24x7
  บริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ครอบคลุมทุกจุดและรายงานการทำงานอย่างละเอียด

Supported Product List (SPL)

This Supported Product List includes all software products supported by TechSpace Support Team. Changes are made periodically to reflect new products added, but no applications will be phased out mid-year.

TechSpace will continue to support products not in the SPL with an upgrade option that may incurred a cost to the end user.

For any questions about our Supported Product List, please use the Online Contact Form to submit your message to us.

1. Productivity

 • ACDSee
 • Adobe Creative Cloud
 • Adobe Creative Suite
 • Autodesk
 • Evernote
 • Font
 • Foxit PDF
 • Google Keep
 • Google Docs
 • G Suite
 • LibreOffice
 • Microsoft Office
 • Microsoft OneNote
 • Open Oiffce
 • Picasa

2. Browsers

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Opera
 • Safari

3. End-point Security

 • Avast
 • Bitdefender
 • ESET
 • Kaspersky
 • Malwarebyte
 • McAfee
 • Microsoft Essential
 • Norton
 • Trend Micro

4. Video Conferencing / Collaboration

 • Anydesk
 • Cisco WebX
 • Line
 • Sanook QQ
 • Skype
 • Teamviewer
 • VNC
 • Windows Live MSN
 • Yahoo Messenger

5. Multimedia

 • AMP
 • Flash Player
 • KM Player
 • Nero
 • Quicktime
 • Real Player
 • VLC Media Player
 • Wimamp

6. 3rd Party Applications

 • CD Organizer
 • Express
 • RDNet

7. Programming Language / Framework / Plugin

 • ActiveX
 • Adobe Plugin
 • Autodesk Plugin
 • Firefox Plugin
 • Java

8. Operating Systems (ITMA customers only)

 • Microsoft Windows

9. Utilities

 • 7 zip
 • Winrar
 • Winzip
 • FastCopy
 • TeraCopy

Our Company

Inquiry

We make IT possible.

Focus on your business with the peace of mind that your technology resources will be there when you need them. Get in touch with TechSpace today!
Call 02-381-9075.

Contact Us