• พลังแห่งการบริหารจัดการ
  ด้วย IT Solution ที่คัดสรรคมาเพื่อธุรกิจของคุณ
 • Business Software for SMEs bg
  Business Software for SMEs.
  ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วย MySaaS
  ERP, CRM และ CMMS
 • IT Outsource Services
  IT Support
  เชื่อถือและเชื่อมั่นได้
  บริการบำรุงรักษาระบบเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์เชิงป้องกัน
  เตรียมพร้อมให้บริการ 24x7
  บริการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ครอบคลุมทุกจุดและรายงานการทำงานอย่างละเอียด

Career@TechSpace

TechSpace เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่าง

มั่นคงและยั่งยืน เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของความก้าวหน้าในการทำงาน การบริหารจัดการ

พร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างมั่นคงและคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในก

ารทำงาน เรายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมและเติบโตไปด้วยกันกับเรา

อีเมลล์ ถึงเราสำหรับการสมัครงาน

Our Company

Inquiry

ตำแหน่งงาน

1. Sales Executive - Systems Integration 2 Openings Posted on 21 Oct 2016
2. Systems Engineer 2 Openings Posted on 21 Oct 2016
3. Senior PHP Developer 1 Opening Posted on 21 Oct 2016
4. Sales Executive - IT 3 Openings [closed] Posted on 24 June 2016
5. Administrative Assistant 1 Opening [closed] Posted on 14 May 2016
6. PHP/SDK Developer 1 Opening [closed] Posted on 09 March 2016
7. Sales Executive - IT 2 Openings [closed] Posted on 06 March 2016
8. Senior PHP Developer 2 Openings [closed] Posted on 08 Jan 2016
9. Systems Engineer 1 Opening [closed] Posted on 05 Jan 2016

We make IT possible.

Focus on your business with the peace of mind that your technology resources will be there when you need them. Get in touch with TechSpace today!
Call 02-381-9073.

Contact Us