Tagged: hacker

0

เตือนภัย! มัลแวร์ชนิดใหม่ เพียงแค่เซลฟี่ ก็ถูกล้วงข้อมูลอย่างง่ายๆ

มวิจัยภัยคุกคามบนอุปกรณ์มือถือ McAfee Labs พบแอพพลิเคชั่นตัวใหม่ ที่เป็นอันตรายอย่างมากกับผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นตัวแปรจากมัลแวร์โทรจัน Acecard (aka Torec) มันถูกพบการโจมตีครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมาในลักษณะของการแอบอ้างจากธนาคาร ขอรายละเอียดบัตรเครดิต ถามข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อบุคคลในครอบครัว เพื่อทำการปรับปรุงการให้บริการ หลังจากนั้น จะให้ทำการยืนยันตัวตน โดยการอัพโหลดภาพถ่าย หรือเอกสารแสดงตน อาทิเช่น ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น นอกจากนี้ มัลแวร์ Acecard บางตัวอาจมีการแฝงการติดตั้งตัวแปลงสัญญาณวีดีโอ ปลั๊กอิน หรือ แอพฯ สำหรับการดูวีดีโอ เมื่อมัลแวร์ได้เข้ามาในอุปกรณ์แอนดรอยด์ ก็จะแฝงล้วงข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งาน บางครั้ง มัลแวร์ Acecard ก็แฝงมาในรูปแบบของ Google Play ด้วยการร้องขอหมายเลขบัตรเครดิต ตามมาด้วย ชื่อ วันเดือนปีเกิด, หมายเลขโทรศัพท์, วันหมดอายุของบัตร และ...