Tagged: โทรศัพย์มือถือ

0

มือถือประกอบได้จาก Google สิ้นสุดการรอคอยกับ Project Ara

สิ้นสุดการรอคอยอีกสิ่งสำหรับคนที่รอดูมือถือแบบถอดประกอบได้ เพราะ Google พัฒนา Project Ara ซึ่งเป็นมือถือประกอบได้จริง ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ตอบโจทย์การใช้งานโทรศัพท์มือถือแบบเลือกอัพเกรดอุปกรณ์ได้เฉพาะส่วน