Tagged: บู๊ตเซ็กเตอร์ไวรัส

http://comerror.com/news_image/120_24082014093021_0.jpg 0

ประเภทของไวรัสคอมพิวเตอร์

นี่เป็นประเภทต่างๆของไวรัสที่เป็นที่น่าลำคาญและกวนใจเราทำให้คอมพิวเตอร์ของเรามีปัญหา เมื่อเราได้รู้จักถึงประเภทของมันแล้วเราควรหาทางและวิธีที่จะป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ของเราเสี่ยงต่อการพบเจอเหตุการที่เลวร้ายเช่นนี้ได้