Tagged: คนญี่ปุ่น

0

บริษัทสร้างบ้านญี่ปุ่น ใช้เรื่องราวปูเสฉวนเปลี่ยนกระดอง มาชวนคนญี่ปุ่นย้ายบ้านใหม่อย่างได้ผล

Suumo ผู้นำ เรื่องการก่อสร้างที่พักอาศัยในญี่ปุ่น ผู้ซึ่งต้องการโปรโมทว่าแบรนด์ของตนนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องการการสร้างที่พัก ที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนทั้งชีวิตอย่างสะดวกสบายให้กับคนท้องถิ่น