คุณเองก็สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ !!!

มันจะดีแค่ไหน ถ้าหากคุณสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ภายในบ้าน แต่ความคิดนี้มันได้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อ Tesla ร่วมมือกับบริษัท Eneco ผลิตอุปกรณ์ที่ชื่อว่า PowerWall แผงโซล่าเซลล์ขนาดเล็ก ที่เก็บกักพลังงานแสงอาทิตย์ไว้สำหรับผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองได้ภายในบ้าน และมีแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อไปยังสมาร์ทโฟนของคุณ เพื่อแจ้งเตือนการใช้งาน และพลังงานที่เหลืออยู่ คุณเสียแค่เพียงค่าใช้จ่ายสำหรับติดตั้งระบบอินเวอร์เตอร์ และคุณยังสามารถสนับสนุนโครงการนี้ผ่าน CrowdNett ได้ โดยพลังงานรูปแบบใหม่นี้มีบริษัท Eneco เป็นผู้ให้บริการ และประกาศใช้แล้วในประเทศเนเธอร์แลนด์

คุณเองก็สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ ด้วย PowerWall

คุณเองก็สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ ด้วย PowerWall

กว่า 400,000 หลังคาเรือนในประเทศเนเธอร์แลน์ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่บ้าน สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เองภายในบ้าน โดยแนวคิดนี้เป็นการช่วยลดการสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม และเพื่อลดการใช้งานทรัพยากรก๊าชธรรมชาติ หรือโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ก่อให้เกิดมลพิษ ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการการันตีอุปกรณ์เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเสียค่าใช้จ่ายราวๆ 450 ยูโร ประมาณ 17,500 คับ โดยในอนาคตบริษัท Eneco วางแผนที่จะมาให้บริการในแถบยุโรปต่อไป
ที่มา : www.theverge.com

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

You may also like...

Leave a Reply